Entrepreneur Gaya Surga (2)

Entrepreneur Gaya Surga (2)

By M. Suyanto

Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar hendak menuju ke tempat Rasulullah Saw, tiba-tiba di tengah jalan ia bertemu seorang Badui yang sedang menuntun unta. Ali lalu mendekati Badui tersebut, maka Badui itu berkata, ”Wahai ayah Hasan, belilah unta ini”. ”Aku tidak mempunyai uang sepeserpun untuk membeli untamu itu,” kata Ali. Badui : ”Aku menjual unta ini dengan cara diutangkan”. Ali: ”Kalau begitu, berapa harga unta ini kamu jual?”. Badui: ”Aku menjualnya dengan harga 100 dirham”. Ali: ”Baiklah, unta ini aku beli, namun pembayarannya nanti saja setelah aku mendapatkan uang”.

Setelah itu Ali bin Abi Thalib menuntun unta yang baru dibelinya. Tetapi tidak begitu jauh Ali dihadang oleh seorang Badui lain, yang bertanya kepadanya ”Wahai ayah Hasan, apakah kamu hendak menjual unta yang kamu tuntun itu?”. Ali: ”Benar, aku hendak menjual unta ini”. Badui: ”Berapa harganya?”. Ali: ”Harga unta ini 300 dirham”. Badui: ”Baiklah, aku beli untamu dengan harga tersebut”.

Setelah orang Badui itu menyetujui harganya, ia langsung membayar 300 dirham secara tunai kepada Ali. Sesudah menerima pembayaran tersebut, Ali menyerahkan kendali untanya kepada orang Badui tadi. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Tatkala Fatimah mengetahui suaminya datang, ia menyambutnya dengan senyum kasih sayang, sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan setiap kali menyambut kedatangan suaminya. Fatimah lalu bertanya ”Wahai ayah Hasan, apa yang engkau bawa hari ini?”. ”Wahai putri Rasulullah, aku telah membeli seekor unta dengan diutang cara pembayarannya seharga 100 dirham. Aku lalu menjual unta tersebut dengan harga 300 dirham secara tunai,” jawab Ali. ”Aku setuju saja terhadap apa yang kamu lakukan asalkan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan” kata Fatimah.

Sesudah berbincang-bincang dengan Fatimah dirasa cukup, ia keluar rumah lagi menuju tempat Rasulullah. Pada saat ia memasuki pintu masjid Rasulullah Saw melihatnya dengan tersenyum dan ketika Ali sudah mendekat, beliau berkata ”Wahai ayah Hasan, apakah kamu yang bercerita kepadaku, ataukah aku yang memberi kabar kepadamu?”. ”Engkau saja yang memberi kabar kepadaku,” jawab Ali. Rasulullah berkata ”Wahai ayah Hasan, apakah kamu sudah mengerti, siapa sebenarnya Badui yang menjual unta kepadamu itu, dan siapa Badui kedua yang membelinya?”. Ali: ”Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Rasulullah: ”Beruntung sekali kamu wahai Ali, kamu telah mengutangi Allah dengan 6 dirham, maka Allah memberimu 300 dirham sebagai pengganti setiap dirham mendapat 50 dirham. Adapun orang Badui yang pertama adalah Jibril, sedangkan yang kedua adalah Israfil”.

Menurut riwayat lain menyebutkan bahwa orang pertama yang menjual unta adalah Jibril, sedangkan yang kedua adalah Mikail.

Comments are closed.